Hoàn thiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ

(Cinet)- Đề cương Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mới đây đã được Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến.
 
Hoàn thiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ - ảnh 1
Một lối vào của hệ thống hầm ngầm kiên cố ở đồi A1. Nguồn: DSX

Đề cương gồm 5 phần, trong đó quan điểm và nguyên tắc bảo tồn đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam nói chung, trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng; đồng thời hướng tới tôn tạo, phục dựng các di tích bền vững, lâu dài cho hôm nay và thế hệ mai sau, tái hiện được tính chân thực của di tích và phát huy được giá trị di tích.

Công tác bảo tồn, tôn tạo chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đến năm 2020: Tổ chức nghiên cứu, thu thập tài liệu, nhân chứng, xác minh, hoàn thiện hồ sơ khoa học; tổ chức khoanh vùng cắm mốc, đặt bia, biển giới thiệu nhằm tránh nguy cơ bị xâm lấn; sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật gắn với di tích chiến trường Điện Biên Phủ; Tôn tạo, phục dựng hoàn chỉnh 01 điểm di tích thành phần quan trọng. Giai đoạn 2021 đến 2025: Tiếp tục lập hồ sơ khoa học, khoanh vùng cắm mốc; tôn tạo, phục dựng hoàn chỉnh 4 di tích quan trọng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật liên quan. Giai đoạn 2026 đến 2030: Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo phục dựng các di tích còn lại.

Các giải pháp được đưa ra gồm: giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo; giải pháp nguồn nhân lực, kinh phí; giải pháp về bộ máy quản lý nhà nước; giải pháp về khoa học, kỹ thuật; tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức giá trị các di tích; giải pháp về hợp tác, liên kết với các địa phương và quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ là dấu tích còn lại phản ánh thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việc xây dựng Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích không chỉ nhằm bảo vệ, ngăn chặn sự xuống cấp, gìn giữ lâu dài di tích mà còn góp phần tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông. Từ đó tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt vốn có của di tích, phát triển du lịch, tạo nguồn lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương.

T.T

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác