Hội nghị góp ý Dự thảo tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hội nghị góp ý Dự thảo tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị.
(Cinet)- Sáng 20/5 tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo lấy kiến đóng góp xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030. Thứ trưởng Vương Duy Biên dự và chủ trì Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành VHTTDL, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng, thúc đẩy nghệ thuật biểu diễn Việt Nam phù hợp với thực tế xã hội trong thời kỳ mới, định hướng về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật và thẩm mỹ đối với công chúng; từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật biểu diễn, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, đến nay Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng 2030 đã cơ bản được hoàn thiện với những vấn đề chính: Quy hoạch phát triển hệ thống các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc; xây dựng, từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về nghệ thuật biểu diễn; phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; đầu tư, xây dựng hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất, kỹ thuật; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa nghệ thuật; hoạt động giáo dục, định hướng, tuyên truyền, tổ chức sản xuất và phổ biến các tác phẩm nghệ thuật nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội… Những nội dung này đều được kết cấu với 3 phần: thực trạng của từng lĩnh vực, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và các nhóm giải pháp tổ chức thực hiện đối với từng lĩnh vực; từ đó đề ra chương trình hành động cụ thể, các nhóm giải pháp và lâu dài để thực hiện Quy hoạch.
Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung góp ý, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước, hoạt động sáng tạo, giao lưu; khai thác và phát huy vai trò của các đơn vị nghệ thuật, xây dựng đội ngũ những nhà biên kịch, cơ chế cho nghệ sỹ, đầu tưu cơ sở vật chất… tạo điều kiện để các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đạt kết quả.
Sau khi tổ chức tại Hà Nội, Hội nghị sẽ được tổ chức lấy ý kiến tại TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, Ban Soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo, báo cáo Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác