Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW

(Cinet) - Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020” đã diễn ra vào ngày 17/4 tại Hà Nội.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL tổ chức với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo các Vụ, các đơn vị, các Sở VHTTDL, các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, Trung tâm huấn luyện thể thao và đại diện các Bộ, ngành.

Ban Tổ chức hội nghị mong muốn làm rõ các nội dung quan trọng, cơ bản đã nêu trong Nghị quyết; đồng thời xác định được các quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu cần triển khai và thống nhất các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết để Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Vụ Đào tạo giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và giới thiệu nội dung cơ bản Hướng dẫn số 40 - HD/BTGTW – BCSĐBVHTTDL thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TD,TT đến năm 2020. Dự thảo gồm 6 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TD,TT; Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TD,TT quần chúng; Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao; Nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ.

Nghị quyết số 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 là Nghị quyết cao nhất về công tác TDTT. Đây là định hướng chung cho kế hoạch phát triển TDTT Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nghị quyết nhằm mục tiêu hoàn thiện bộ máy tổ chức, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ TDTT; tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ làm nền tảng phát triển mạnh mẽ và vững chắc sự nghiệp TDTT. Đến năm 2020, phấn đấu 90% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; các trường học, xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp có đủ cơ sở vật chất TDTT phục vụ việc tập luyện của nhân dân; trình độ một số môn thể thao trọng điểm được nâng cao ngang tầm châu Á và thế giới; bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công các sự kiện thể thao lớn của châu Á và thế giới. Một trong những nhiệm vụ mà ngành thể thao phải thực hiện, theo tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 là: “Tích cực chuẩn bị lực lượng VĐV và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết, để sẵn sàng đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực”.

Được biết, sau khi tổ chức tại Hà Nội, Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020” khu vực phía Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19/4.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác