Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 Khối các đơn vị sự nghiệp

(Cinet) -  Hội nghị “Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017” Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL vừa diễn ra vào sáng 29/11 tại Hà Nội.
 
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 Khối các đơn vị sự nghiệp - ảnh 1
Hội nghị “Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017” Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL.

Tham dự hội nghị gồm có: Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng (Bộ VHTTDL); đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối (gồm: Ban Quản lý Nhà hát lớn, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam) cùng các đồng chí phục trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối.

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 của Khối các đơn vị sự nghiệp Bộ VHTTDL tại hội nghị nêu rõ: Năm 2016, cấp ủy Đảng, Chính quyền và Đoàn thể của các đơn vị trong Khối luôn quan tâm, chỉ đạo, tích cực hưởng ứng, tham gia các đợt phát động về công tác thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp. Qua đó đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, gắn kết các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Trong năm 2016, các đơn vị trong Khối đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn và vượt mức kế hoạch đề ra trong năm. Bên cạnh công tác chuyên môn, các đơn vị đã phát động nhiều đợt thi đua theo chuyên đề và các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng tòan quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9),…
 
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 Khối các đơn vị sự nghiệp - ảnh 2
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối trong năm 2017 với các nội dung:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy đinhj chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Thông tư số 21/2014/TT-BVHTTDL ngày 12/12/2014 quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, Khối sẽ triển khai xây dựng kế hoạch công tác thi đua, phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao trong toàn Khối, tạo không khí vui tươi sôi nổi và đoàn kết giữa các đơn vị; Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của Khối trên cơ sở những bài học kinh nghịêp tiến hàn phổ biến, giới thiệu để các đơn vị thành viên học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến. Lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao.

Căn cứ vào các nội dung, tiêu chí thi đua năm 2016, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã thống nhất đề nghị: Tặng cờ thi đua Chính phủ cho Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội; tặng cờ thi đua Bộ VHTTDL cho 03 đơn vị xuất sắc gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Quỳnh Chi
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác