Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2016

 
Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2016 - ảnh 1
Ông Nguyễn Hữu Giới trao tặng Bằng khen của Công đoàn Bộ VHTTDL
cho các Công đoàn xuất sắc.
(Cinet)- Ngày 19/01, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2015 và triển khai công tác Công đoàn năm 2016. Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh đã tới dự.
Báo cáo tổng kết công tác do ông Nguyễn Hữu Giới - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL trình bày tại Hội nghị đã khẳng định, năm 2015, Công đoàn Bộ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với nhiều phong trào sôi nổi, nhiều hoạt động phong phú, đi vào chiều sâu, có nhiều đổi mới sáng tạo, thiết thực, kể cả những nhiệm vụ đột xuất. Hoạt động Công đoàn Bộ thời gian qua đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của Đảng ủy Bộ, của Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của toàn ngành.
Báo cáo cũng nêu rõ, các công đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo công đoàn cấp trên, đặc biệt đã phát động các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức cho đoàn viên công đoàn thi đua lao động sáng tạo, thực hiện phương châm Đại hội II, nhiệm kỳ 2013 - 2018: “Đổi mới phương thức hoạt động - Hướng về cơ sở”.
Năm 2015 Công đoàn Bộ VHTTDL đã có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, đặc biệt là việc tổ chức 3 Hội nghị, Hội thảo: “Công đoàn với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa XI; Công đoàn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV; “Hội nghị điển hình tiên tiến cán bộ, công chức, viên chức, lao động 5 năm 2010-2015” hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II.
Đặc biệt, thiết thực lập thành tích chào mừng 70 năm thành lập Ngành Văn hóa (28/8) và nhiều sự kiện trọng đại có ý nghĩa, Công đoàn Bộ và các công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động truyên truyền-thông tin, cùng với việc phát động cuộc thi tìm hiểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành TDTT là những sáng tạo, đổi mới có ý nghĩa trong hoạt động lý luận và thực tiễn...
Về kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VHTTDL về chủ đề năm 2015 “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển” và sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam; để đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh, Công đoàn Bộ đã phát động thi đua trong toàn hệ thống công đoàn Bộ, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ tới các tổ chức công đoàn, vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng; Hoạt động Nữ công và phong trào nữ CBCCVCLĐ luôn có sự đổi mới, sáng tạo, phát triển theo chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.
Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2016 - ảnh 2
Quang cảnh Hội nghị
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động Công đoàn Bộ còn có những hạn chế cần phái khắc phục như: Một số công đoàn trực thuộc chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền; chưa phát huy hết vai trò của công đoàn trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị còn mang tính hình thức; một số công đoàn cơ sở chưa tích cực tham gia phong trào chung; công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thực hiện chưa thường xuyên…
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội II Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2013-2018, năm 2016 Công đoàn Bộ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt chủ trương , chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực  hiện Nghị quyết IX (khóa XI) của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và các chương trình do Đảng ủy Bộ phát động. Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công đoàn Bộ lần thứ VI, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng kết thi viết và tổ chức sân khấu hóa cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao” (27/3/1946-27/3/2016)…
Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2016 - ảnh 3
Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2016 - ảnh 4
Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh phát biểu và trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Bộ VHTTDL

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Giang Tuệ Minh cho biết: Năm 2015 là năm đặc biệt, đất nước có nhiều sự kiện lớn, đối với Ngành VHTTDL, năm 2015 cũng là năm gặt hái được nhiều thành công: Những thể chế, quy định mới trong lĩnh vực ngành được thực hiện hiệu quả; những danh thắng được thế giới tôn vinh; nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức thành công để lại ấn tượng tốt đẹp; thể thao trên đấu trường Seagame dành nhiều thành tích tốt, nhiều vận động viên được vinh danh trên đấu trường quốc tế…
Công đoàn Bộ VHTTDL được sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy Bộ VHTTDL luôn có sự nhiệt huyết của cán bộ làm công tác công đoàn cũng như sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đoàn viên công đoàn, với nhiều thành tích nổi bật đã được nêu khá đầy đủ trong Báo cáo.
Theo bà Minh, năm 2015 Công đoàn Bộ VHTTDL đã triển khai toàn diện các hoạt động trên các lĩnh vực công tác chuyên môn và đạt được một số thành công rất riêng biệt: Việc đại diện chăm lo bảo vệ quyền hợp pháp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tiếp tục được triển khai có hiệu quả, thể hiện qua việc Công đoàn tham gia vào các hội đồng của cơ quan, có tiếng nói tham gia bảo vệ quyền lợi sát sườn của người lao động. Tổ chức thông tin về chính sách đối với đoàn viên công đoàn, đây cũng là việc làm rất thiết thực chăm lo quyền lợi người lao động. Công tác thi đua bám sát Công đoàn Viên chức Việt Nam và triển khai với nhiều cách làm hiệu quả thông qua các đợt thi đua ngắn ngày, lồng ghép vào các hoạt động cụ thể. Từ đó đóng góp rất tích cực vào phong trào thi đua chung của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng thời động viên cán bộ, công chức, tích cực hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình. Với sự sáng tạo của mình, đoàn viên công đoàn Bộ VHTTDL đã có 1/8 đồng chí trong toàn hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam được tặng  Bằng Lao động sáng tạo…
Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh cũng thống nhất cao với 12 nội dung phương hướng hoạt động trong năm 2016 của Công đoàn Bộ VHTTDL và đề nghị bên cạnh hoạt động phong trào, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn; hướng về cơ sở, đổi mới hoạt động theo chiều sâu vì không gì ý nghĩa bằng việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn; thi đua phải là động lực, động viên người lao động phát huy tiềm năng trí tuệ… Bà Minh hy vọng Công đoàn Bộ VHTTDL sẽ là một “điểm sáng” trong việc đổi mới hình thức hoạt động công đoàn.
Nguyên Hà (ảnh: CTV Hà Tuấn)
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác