Hội nghị triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Tp. Đà Nẵng

(Cinet)- Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn.
 
Hội nghị triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Tp. Đà Nẵng - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: danang.gov.vn

Hội nghị được tổ chức để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và các nội dung tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị giai đoạn mới (2017-2022) đối với tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị đã triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện Phong trào và Đề án giai đoạn 2017-2022, định hướng đến năm 2025 đến các sở, ngành, đoàn thể, địa phương nhằm kêu gọi sự vào cuộc của tất cả các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong việc thực hiện Phong trào và Đề án trong thời gian tới. Đồng thời, thảo luận, trao đổi cụ thể để thực hiện các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện và chất lượng triển khai của Phong trào và Đề án trên địa bàn thành phố để đạt các mục tiêu thực hiện Phong trào và Đề án giai đoạn mới, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh. Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 là 75% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 70% tổ dân phố, thôn được công nhận Tổ dân phố văn hóa, Thôn văn hóa, 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa, 100% Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn đạt chuẩn. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao chỉ đạo các cơ sở trực thuộc rà soát lại tỷ lệ và chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào.

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác