Hội thảo "Công ước 1972”: Việt Nam đề xuất lập mạng lưới di sản Đông Nam Á

(Cinet) – Tại Ninh Bình ngày 11 tháng 9 vừa qua đã diễn ra cuộc Hội thảo Hội thảo "Công ước 1972” về vấn đề phát triển bền vững gắn kết với chương trình con người và sinh quyển.

Hội thảo Công ước 1972 diễn ra tại Ninh Bình ngày 11 tháng 9Hội thảo Công ước 1972 diễn ra tại Ninh Bình ngày 11 tháng 9

Hội thảo do Trung tâm Di sản thế giới phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức nhằm mục đích khuyến nghị các quốc gia thành viên có kế hoạch bảo vệ lâu dài và phát huy những giá trị của di sản gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái.

Tại cuộc hội thảo Ủy ban quốc gia Unesco của Việt Nam đã đề xuất ý tưởng thành lập một mạng lưới theo dõi, phát huy, bảo tồn giá trị di sản thế giới ở khu vực Đông Nam Á nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với di sản, chung tay góp sức bảo vệ môi trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế du lịch một cách bền vững.

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo cho rằng: công tác bảo tồn các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là trong bối cảnh mối đe dọa của biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, khó lường. Để việc bảo tồn di sản được tốt đồng thời phát triển bền vững, các quốc gia cần phải phải xây dựng quy hoạch đồng bộ, thiết lập hệ thống theo dõi quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội để việc phát triển không quá nóng, không gây tác động xấu đến di sản. Cần phải có những biện pháp hữu hiệu để cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, thu hút khách du lịch.

Ông Phạm Cao Phong - Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia Unesco Việt Nam cho biết:  25 năm qua, kể từ ngày ký công ước 1972, Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả Công ước 1972 về việc bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của thế giới từ các Bộ, ban, ngành cho đến chính quyền địa phương. Nhiều chủ trương, chính sách của nhà nước liên quan đến lĩnh vực này đã được triển khai sâu rộng, một mặt góp phần quảng bá hình ảnh của Unesco, mặt khác góp phần gìn giữ tinh hoa của dân tộc cho các thế hệ con cháu mai sau.

Sáng kiến thiết lập mạng lưới di sản Đông Nam Á của Việt Nam đã nhận được nhiều sự đồng thuận từ các đại biểu của một số quốc gia trong khu vực. Các đại biểu nhất trí cho rằng: nếu có thể lập một mạng lưới bảo vệ như vậy thì không chỉ riêng một quốc gia mà các quốc gia trong khu vực có thể theo dõi và bảo tồn chéo các di sản văn hóa của các nước khác. Điều này sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi con người, mỗi quốc gia có di sản văn hóa.

NLH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác