Hội thảo "Đa dạng văn hóa trong các chương trình phát triển ở cộng đồng dân tộc thiểu số"

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trường (ISEE) phối hợp với Nhóm tổ chức làm việc về dân tộc thiểu số (EMWG) tổ chức Hội thảo “Đa dạng văn hóa trong các chương trình phát triển ở cộng đồng dân tộc thiểu số”.

Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong Nhóm tổ chức làm việc về dân tộc thiểu số (EMWG) đã trình bày nghiên cứu về sự tác động của văn hóa tới sự phát triển đời sống của đồng bào các dân tộc. Theo đó, khẳng định văn hóa các dân tộc bản địa là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, Nhà nước đã chú trọng đầu tư nhiều dự án phát triển giáo dục, y tế, hạ tầng cơ sở... ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tuy nhiên, để các dự án này phát huy hiệu quả, cần chú trọng phát huy vai trò của yếu tố văn hóa bản địa. Đơn cử như trong lĩnh vực y tế, Tổ chức Plan và Save the Children (Bảo vệ trẻ em) đang triển khai mô hình hỗ trợ dạy trẻ em mẫu giáo và tiểu học với bộ tài liệu và học cụ (trò chơi, truyện tranh, xếp hình...) dựa trên văn hóa bản địa tại Hà Giang, Quảng Ngãi, Kon Tum. Đánh giá ban đầu cho thấy, thực hiện theo mô hình này, trẻ em tiếp thu nhanh hơn, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

Các mô hình hỗ trợ của Plan và Save the Children tại Lào Cai, Gia Lai, Trà Vinh cũng cho thấy, việc sử dụng các mô hình dựa trên văn hóa bản địa, sử dụng ngôn ngữ bản địa dạy cho trẻ em mẫu giáo, tiểu học triển khai từ năm 2006 đến nay mang lại hiệu quả rõ rệt, dựa trên số trẻ ra lớp và lên lớp cao hơn. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, tại vùng dân tộc cần tạo nguồn lực là giáo viên tại chỗ, đặc biệt giáo viên dân tộc thiểu số; văn hóa bản địa cần được đưa vào chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

Các chuyên gia cũng cho rằng, việc đào tạo nguồn nhân lực từ đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội./.

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác