Hội thảo khoa học "85 năm thế giới công nhận nền văn hóa Hòa Bình”

(Cinet) - Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tổ chức Hội thảo khoa học "85 năm thế giới công nhận nền văn hóa Hòa Bình”.
 
Hội thảo khoa học
Dân tộc Mường Hòa Bình. Ảnh: hoabinh.gov.vn

Văn hoá Hoà Bình được phát hiện và khai quật trong những năm 20 của thế kỷ XX. Văn hóa Hòa Bình được xác định là gạch nối giữa thời đại Đá cũ (Văn hóa Sơn Vi - Phú Thọ) và thời đại Đá mới (Văn hóa Bắc Sơn - Lạng Sơn). Ý nghĩa và tầm quan trọng của nền văn hóa Hòa Bình không chỉ minh chứng khẳng định Việt Nam là một trong những chiếc nôi của của loài người mà còn cung cấp cho các nhà khảo cổ, các nhà khoa học trong nước và quốc tế những cứ liệu khoa học về quá trình chuyển hóa từ người vượn tiền sử tiến lên người hiện đại, về phương thức kiếm sống về canh tác, về tổ chức xã hội. Tại Việt Nam, hiện có trên 130 địa điểm thuộc nền Văn hóa Hòa Bình, trong đó trên một nửa do các nhà khảo cổ học Việt Nam phát hiện trong khoảng thời gian từ 1966-1980. Riêng tỉnh Hòa Bình có 72 di chỉ đã được phát hiện và nghiên cứu.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nghiên cứu về văn hóa Hòa Bình; đánh giá, khẳng định những nội dung, giá trị lịch sử, văn hóa nổi bật của nền văn hóa Hòa Bình; tôn vinh những đóng góp của nhà khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani, người có công đầu trong việc phát hiện, nghiên cứu về nền văn hóa Hòa Bình; đồng thời nghiên cứu góc nhìn dân gian về văn hóa Hòa Bình và văn hóa Mường đương đại...

Hội thảo đặt ra những vấn đề, giải pháp khả thi để tiếp tục nghiên cứu cũng như khai thác những giá trị quý báu của văn hóa Hòa Bình; đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Hòa Bình cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực du lịch, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định những giá trị văn hóa, khảo cổ ý nghĩa của nền "Văn hóa Hòa Bình”. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, các cơ quan liên quan trong việc bảo tồn nền văn hóa Hòa Bình; Tăng cường hợp tác, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu về văn hóa Hòa Bình; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên mục; Các Ban, ngành liên quan cần tham mưu xây dựng và nghiên cứu hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với một số di tích khảo cổ; Đồng thời tiến hành tập hợp báo cáo khoa học, biên tập xuất bản cuốn sách "85 năm thế giới công nhận nền văn hóa Hòa Bình”.

Lan Phạm (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác