Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng, chăm sóc tài năng văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”

(Cinet)- Sáng 8/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng, chăm sóc tài năng văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới” khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh hội thảo (ảnh: CPV).Toàn cảnh hội thảo (ảnh: CPV).

Ðến dự, có các đồng chí: Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; PGS, TS Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật T.Ư; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật Việt Nam cùng đông đảo đại biểu văn nghệ sĩ đại diện các hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành trung ương và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Hội thảo nhằm bàn thảo, tiếp tục triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo của Ðảng và Nhà nước về công tác bồi dưỡng, phát triển tài năng văn học, nghệ thuật nước nhà, đồng thời đóng góp ý kiến cho việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vào năm 2013.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Đường lối văn học nghệ thuật của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử về vấn đề xây dựng, chăm sóc và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ - chủ thể sáng tạo tác phẩm; nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương diện này ở các Hội chuyên ngành, các địa bàn khu vực trên cả nước; đặc thù của tài năng văn học nghệ thuật thuộc các loại hình nghệ thuật khác nhau; vấn đề phát triển tài năng văn học nghệ thuật trẻ và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; vấn đề phát triển đồng bộ tài năng trên các lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật; giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc của văn hóa, văn nghệ trong việc đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sĩ các dân tộc ở Việt Nam; vấn đề bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ đã có thành tựu, cống hiến, cao tuổi, trở thành những tấm gương trong lao động sáng tạo nghệ thuật...

Với tinh thần tự phê và phê bình, nhìn vào thực trạng tình hình hiện nay, Hội thảo sẽ rút ra những bài học và nguyên nhân của thành tựu và khiếm khuyết, bất cập, nhằm thúc đẩy việc tạo nguồn và xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng của đất nước. Hội thảo cũng sẽ tập hợp ý kiến của các văn nghệ sĩ và đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách cụ thể, nhằm hỗ trợ, động viên, phát huy tiềm năng của văn nghệ sĩ trong sáng tạo biểu diễn, quảng bá, nghiên cứu, lý luận - phê bình văn học nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác