Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
(Cinet)- Để tham vấn ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà hoạt động văn hóa về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2015 tại Hội trường 2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng cùng các đại biểu thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân và đại diện các cơ quan Trung ương.
Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn của văn hóa, con người Việt Nam, Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về các giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33 về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và những vấn đề then chốt hiện nay như: Tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng con người phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; vấn đề văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế; xây dựng thị trường văn hóa,…cũng sẽ được đề cập trong hội thảo.
Bên cạnh đó, Hội thảo sẽ đưa ra các ý kiến góp bàn về việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW thành luật pháp, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện trong thực tiễn để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước biến chuyển mới trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời gian tới.
D.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác