Hội thảo khoa học "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam"

Hội thảo khoa học
(Cinet)- Ngày 26/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam".
Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá lại các di tích thờ cúng Vua Hùng trên phạm vi cả nước để có kế hoạch trùng tu, tôn tạo nơi thờ tự cho trang nghiêm xứng tầm; sưu tầm, chuẩn hoá điển tích, trình tự nghi lễ thờ cúng Vua Hùng để tạo sự thống nhất trong cả nước; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy di sản; đồng thời, góp phần truyền bá Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, với việc được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ cần được lưu tâm đến việc phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với tư cách là một di sản văn hoá thế giới, những biến đổi trong Lễ hội Hùng Vương trong hoạt động du lịch hiện nay và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng và bảo tồn di sản văn hoá nhân loại.
Giáo sư, Tiến sỹ Trương Quốc Bình, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia, nhấn mạnh: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tụ nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên truyền thống với triết lý "con người có tổ có tông" và "uống nước nhớ nguồn", cơ sở của đạo lý đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau được phổ cập và thực hành như một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh không thể thiếu trong xã hội đương đại.
Nhấn mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là nhiệm vụ không chỉ của một ngành, một địa phương mà là của toàn xã hội, Tiến sỹ Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), khẳng định: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển phẩm chất con người và bản lĩnh văn hóa Việt Nam; góp phần bồi đắp hệ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó tiêu biểu nhất là chủ nghĩa yêu nước, ý thức tự cường dân tộc. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chắn chắn mãi là điểm tựa cho khối đại đoàn kết của dân tộc, trở thành triết lý sống với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", củng cố sức mạnh nội sinh của con người Việt Nam.
Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng đã tập trung làm sáng tỏ về lịch sử hình thành và ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam trong kho tàng di sản Hán Nôm, các văn bản thư tịch cổ và kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học; nghiên cứu tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong tâm thức của người Việt và các tộc người thiểu số trên các vùng miền của Tổ quốc và của bà con Việt kiều xa quê. Đồng thời, khẳng định vai trò tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương với việc hình thành bản sắc văn hoá, xây dựng con người Việt Nam và trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng đất nước hiện nay.
CN (Ảnh: internet)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác