Hội thảo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày bảo tàng đảm bảo hiệu quả”

Hội thảo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày bảo tàng đảm bảo hiệu quả” - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Ngày 20/5, tại thành phố Huế, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ ký kết thỏa thuận ghi nhớ về sự hợp tác làm việc giữa hai bên và Hội thảo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày bảo tàng đảm bảo hiệu quả”.
Lễ ký kết Thỏa thuận ghi nhớ về việc hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử quốc gia với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác truyền thống, giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ giữa hai cơ quan, từng bước phát triển sự nghiệp nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tại Di tích Cố đô Huế và triều Nguyễn cũng như các vấn đề lịch sử văn hóa Việt Nam có liên quan.
Theo đó, nội dung hợp tác giữa hai cơ quan tập trung trên các lĩnh vực: Nghiên cứu, khai quật khảo cổ học tại di tích cố đô Huế; Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề; Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp kỹ thuật bảo tồn, bảo quản di tích, di vật; Trao đổi thông tin tư liệu, tổ chức xuất bản các ấn phẩm; Tổ chức trưng bày triển lãm.
Ngay sau lễ ký kết, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức buổi hội thảo đầu tiên với chuyên đề “Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày bảo tàng”.
Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung chính như: Nâng cao nhận thức, khẳng định vị trí, ý nghĩa, vai trò của ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bảo tàng, đặc biệt là trong trưng bày, giới thiệu, thu hút khách tham quan; Đánh giá tình hình nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong trưng bày, thu hút khách tham quan của hệ thống bảo tàng Việt Nam trong những năm qua; nêu lên những kết quả, kinh nghiệm thành công, đồng thời phân tích nguyên nhân những tồn tại, khó khăn bất cập; đề xuất những giải pháp, định hướng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trưng bày, thu hút khách tham quan của hệ thống bảo tàng Việt Nam nói chung và của Bảo tàng Lịch sử quốc gia nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
Việc ký kết biên bản ghi nhớ và tổ chức hội thảo khoa học giữa hai cơ quan là sự kiện quan trọng, đánh dấu mối quan hệ giao lưu, hợp tác chặt chẽ nhằm đóng góp cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản của dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác