Hội thảo rà soát hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của Mạng lưới quốc gia PCBLGĐ

Hội thảo rà soát hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của Mạng lưới quốc gia PCBLGĐ - ảnh 1
(Cinet)- Ngày 9/7 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo rà soát các hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của Mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Huỳnh Vĩnh Ái; Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam - Erken Arthur dự và chủ trì Hội thảo.
Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định vấn đề gia đình được đề cập tại Hiến pháp và mới đây tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước cũng đã chỉ rõ nhiệm vụ xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Bạo lực gia đình đã và đang là vấn nạn nhức nhối của xã hội. Mạng lưới quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập do Bộ VHTTDL chủ trì, đồng thời có sự tham gia của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan nhằm tăng cường công tác điều phối, phối hợp liên ngành trong PCBLGĐ tại Việt Nam. Hội thảo nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong triển khai các hoạt động 6 tháng đầu năm và thảo luận về kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của mạng lưới.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, đưa các ý kiến, nội dung thảo luận nhằm xác định hoạt động chung, phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác PCBLGĐ năm 2014, lộ trình thực hiện đến năm 2016; thống nhất giữa các thành viên mạng lưới về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bên liên quan trong công tác PCBLGĐ và xây dựng các hoạt động chung của mạng lưới năm 2014.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác