Hội thảo: “Sự ảnh hưởng của xu thế văn hóa thế giới trong định hướng chính sách và quản lý văn hóa” ngày 28/5 tại Hà nội

(Cinet) - Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, nhân dân hết sức quan tâm tới vấn đề giữ gìn di sản văn hóa dân tộc, tạo điều kiện làm sống dậy mọi tiềm năng văn hóa như là một nguồn lực nội sinh mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.

Hội thảo: “Sự ảnh hưởng của xu thế văn hóa thế giới trong định hướng chính sách và quản lý văn hóa” ngày 28/5 tại Hà nội - ảnh 1

Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động văn hóa cho thấy mối tương thích giữa bảo tồn văn hóa dân tộc và phát triển đất nước là việc hết sức khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Xử lý hài hòa mối quan hệ tương tác giữa sức ép của toàn cầu hóa trên lĩnh vực văn hóa và nhu cầu bảo vệ di sản văn hóa dân tộc theo hướng vừa tăng cường giao lưu vừa giữ được bản sắc sao cho văn hóa Việt Nam tham gia vào văn hóa nhân loại như một bộ phận quan trọng và tồn tại như một chỉnh thể độc lập, giàu bản sắc. Các yếu tố kế thừa và cách tân, truyền thống và hiện đại, giao lưu và tiếp biến cần được nhìn nhận một cách cụ thể, biện chứng. Không giải quyết được vấn đề này, văn hóa truyền thống dễ bị đẩy ra ngoài phạm vi quan tâm của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Vì vậy, thống nhất quan niệm, phương thức hành động trong bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa Việt nam vẫn luôn là một nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo

Sự ảnh hưởng của xu thế văn hóa thế giới trong định hướng chính sách và quản lý văn hóa”

Thời gian : 8h sáng ngày thứ 3, 28/5/2013

Địa điểm : Hội trường A1, Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội

Với sự tham gia của các Giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà phê bình, dịch giả… đồng thời với sự có mặt của đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, giáo dục, giới trí thức, cán bộ, sinh viên… hội thảo nhằm mục đích tiếp thu những ý kiến đóng góp trong việc xây dựng chiến lược, tìm kiếm giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đưa văn hóa đặc sắc của Việt Nam tiến ra với thế giới.

 Thông tin Hội thảo: www.cinet.gov.vn

Đăng ký tham dự và gửi bài tham luận : 0913586788; Email: phongthongtin@cinet.gov.vn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác