Hội thảo tập huấn “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia”

Hội thảo tập huấn “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia” - ảnh 1
Hội thảo tập huấn tại Cần thơ 
(Cinet)- Sáng ngày 7/7, Hội thảo tập huấn “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia” đã khai mạc tại Cần Thơ.

Hội thảo do Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ VHTTDL phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức thực hiện. Đến dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách về công tác môi trường tại các Sở VHTT, Sở DL, Sở VHTTDL, các Ban quản lý khu, điểm di tích lịch sử văn hóa, di tích cấp quốc gia thuộc các tỉnh/TP phía Nam.
 
Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 166/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược. Chiến lược cũng quy định thực hiện chỉ tiêu giám sát và đánh giá kết quả bảo vệ môi trường đến năm 2020, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả giám sát và đánh giá kết quả bảo vệ môi trường đối với các khu di sản thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp của thiên nhiên với lộ trình thực hiện đến năm 2020 không được suy  giảm so với năm 2010.
 
Việc xây dựng một CSDL môi trường cho các khu, điểm du lịch, các di tích là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nói chung; và tại các khu, điểm du lịch, các di tích quốc gia nói riêng, góp phần phát triển du lịch bền vững, cũng như công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, di tích của dân tộc.

Đây đồng thời cũng là một nhiệm vụ cần thiết, theo đúng đường lối được đề ra trong Chiến lược bảo vệ Môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chương trình tập huấn “Điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia” được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp cận công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường, từ đó trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và những giải pháp thiết thực để công tác thu thập cơ sở dữ liệu môi trường tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đạt hiệu quả cao nhất./.

Gia Linh 

 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác