Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”

(Cinet)- Sáng ngày 15/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã khai mạc Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên và Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương Vũ Ngọc Hoàng chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên phát biểu khai mạc Hội thảo.Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm tổng hợp tình hình xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam ở các lĩnh vực chủ yếu của văn hoá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” từ sau khi có Nghị quyết đến nay, đồng thời phân tích bối cảnh kinh tế xã hội tác động đến quá trình xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm.

Hội thảo cũng nhằm tổng hợp các ý kiến tham mưu, đề xuất quan điểm, chính sách, giải pháp để tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Cũng theo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Kết quả của Hội thảo hôm nay cùng với báo cáo khoa học của 07 đề tài nhánh là cơ sở khoa học và thực tiễn trực tiếp phục vụ công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII vào năm 2013, đồng thời phục vụ cho việc ban hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hoá trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: Hệ thống lý luận, quan điểm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa; Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật…

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới” - ảnh 2
Quang cảnh Hội thảo.

Ngoài các báo cáo tham luận nêu lên thực trạng trên hai lĩnh vực lý luận và thực tiễn việc xây dựng và phát triển văn hoá nước ta từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII đến nay, các nhà khoa học, nhà quản lý cũng tập trung thảo luận sâu về một số vấn đề như: Hệ thống lý luận, quan điểm xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hoá; Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; Xây dựng thể chế, thiết chế, cơ chế phát triển văn hoá; Hợp tác quốc tế về văn hoá, nghệ thuật trong hội nhập quốc tế…

Hội thảo tiếp tục diễn ra chiều ngày 15/5/2013.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác