Hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020

Hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020 - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Tâm Minh)
(Cinet)- Ngày 17/12, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương phối hợp với Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Tham dự Hội thảo có Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu; Phó Vụ trưởng Vụ gia đình, Bộ VHTTDL - Hoa Hữu Vân cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo báo cáo tại Hội thảo, thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã có nhiều nỗ lực tập trung chỉ đạo cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều giải pháp thiết thực. Ngày 31/8/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức triển khai luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009-2015. Ngày 22/11/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương; toàn tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu trình trạng bạo lực gia đình. Đến nay công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt được nhiều thành quả tích cực.
Bên cạnh những thành quả đã đạt được, công tác Phòng, chống bạo lực gia đình trong tỉnh hiện nay còn nhiều hạn chế như: nhận thức của cấp ủy, chính quyền một số nơi còn chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đội ngũ cán bộ làm công tác này ở cơ sở chưa được kiện toàn, năng lực tổ chức triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế; tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn biến rất phức tạp…
Thông qua việc xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện "Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; trao đổi đóng góp tích cực của các đại biểu giúp cho các nội dung xây dựng kế hoạch khi được áp dựng thực tế mang tính khả thi cao.
Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo sẽ được Sở VHTTDL, Thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hải Dương tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình chủ tịch UBND tỉnh.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác