Hội VHNT Tiền Giang: Tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2011 – 2016

(Cinet) - Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2011 – 2016 Hội VHNT Tiền Giang đã diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/11/2011.

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2011 – 2016 Hội VHNT Tiền Giang hướng tới mục tiêu khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, giúp văn nghệ sĩ, hội viên tích cực đẩy mạnh hoạt động sáng tác, có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị cao, được công chúng mến mộ, góp phần tích cực trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tổng kết công tác Hội trong nhiệm kỳ 2006 – 2011. Báo cáo nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, VHNT tỉnh Tiền Giang đã đạt được những tiến bộ và thành tựu vượt bậc trong các mặt hoạt động, bám sát tôn chỉ mục đích, xây dựng mạng lưới hội và hội viên vững mạnh, có trình độ, có tâm huyết với sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà trong tình hình mới. Hội đã làm tốt công tác định hướng hội viên trong họat động sáng tác gắn với trách nhiệm công dân, kiện toàn đội ngũ hội viên có lý tưởng cách mạng, kiên định lập trường XHCN và có nhiều tác phẩm có giá trị được công chúng công nhận, hoan nghênh, đáp ứng nhu cầu xây dựng nền văn hóa văn nghệ cách mạng thời kỳ đổi mới.

Hiện nay, Hội VHNT Tiền Giang đã quy tụ được gần 200 hội viên, trong đó có 57 người được kết nạp vào các Hội chuyên ngành Trung ương như: Sân khấu, Mỹ Thuật, Văn học, Âm nhạc... Ngoài ra, còn có trên 200 cộng tác viên sinh hoạt tại 4 câu lạc bộ. Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang cũng đã ra mắt Website Văn nghệ Tiền Giang, hội viên trong nhiệm kỳ qua đã tích cực tham gia các cuộc thi, bồi dưỡng chuyên môn, đi thực tế đồng thời liên kết hoạt động với các Hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tạo nên sức khởi sắc mới trong hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh nhà nói riêng và phía Nam nói chung.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tích cực góp phần xây dựng nền Văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ VI (2011 – 2016) đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Tập trung cho các hoạt động nâng cao trình độ chính trị, lập trường tư tưởng hội viên, quan tâm bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như phát hiện những tài năng mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, khuyến khích sáng tác và quảng bá, giới thiệu phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật bằng những hình thức phù hợp cho từng loại hình nhằm đạt hiệu quả xã hội cao nhất...

HP – CN/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác