Hơn 30 tác phẩm đạt Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Tối 2/1/2018, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (lần thứ nhất), với sự có mặt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí…
Hơn 30 tác phẩm đạt Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ trao giải.
 
Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác, phải tẩy sạch nó để thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mĩ tục trong toàn dân toàn quốc, đó là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi người chúng ta”. Thực hiện lời dạy của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho biết: “Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã có bước chuyển rõ rệt về nhận thức, hành động và đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang biểu dương và chúc mừng những tác giả có tác phẩm đạt giải. Ðồng thời nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta. Ðây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thật sự tiên phong, gương mẫu; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức Ðảng, bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước đề nghị, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của báo chí, đặc biệt coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Ðảng, Nhà nước.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ nhất) do Hội Nhà báo Việt Nam và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động toàn quốc, thời gian nhận tác phẩm từ ngày 01/01/2017 đến 30/11/2017. Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các tác phẩm tham dự giải, đặc biệt là các tác phẩm được chọn vào chung khảo, được trao giải có chất lượng nghiệp vụ tốt, thông tin sắc bén, trung thực, thể hiện trách nhiệm cao của các nhà báo, tinh thần dấn thân, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm để có được các tác phẩm báo chí hay, có tính chiến đấu cao và tính nhân văn sâu sắc.

Kết quả sau gần 01 năm phát động, có 1126 tác phẩm gửi về tham dự Giải. Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo đã làm việc với tinh thần khẩn trương, khách quan và công tâm, chọn được 31 tác phẩm để trao giải. Trong đó, có 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 12 giải khuyến khích, cho các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình phát thanh.
Hơn 30 tác phẩm đạt Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - ảnh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao giải cho các tác giả đoạt giải A.
Hơn 30 tác phẩm đạt Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - ảnh 3
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao giải cho các tác giả đoạt giải B.
Hơn 30 tác phẩm đạt Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - ảnh 4
 
Hơn 30 tác phẩm đạt Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - ảnh 5
Các tác giả nhận giải C
Hơn 30 tác phẩm đạt Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - ảnh 6
Các tác giả nhận giải khuyến khích.
Theo bvhttdl.gov.vn
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác