Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

(Cinet)- Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục nâng cao dự thảo Báo cáo; chuẩn bị tốt Hội nghị Tổng kết toàn quốc 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Quang cảnh phiên họp BCĐ lần 3. Ảnh: Bích HồngQuang cảnh phiên họp BCĐ lần 3. Ảnh: Bích Hồng

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tại phiên họp, thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo những công việc đã triển khai trong thời gian qua.

Theo đó, tính đến ngày 25/6/2013, có 48/63 tỉnh/thành (đạt gần 80%), 6/13 (đạt 46%) đơn vị ban, bộ, ngành Trung ương hoàn thành việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Việc tổng kết từ Trung ương đến địa phương được triển khai thực hiện nghiêm túc; xây dựng được báo cáo tổng kết đánh giá từ thực tiễn, giới thiệu một số mô hình hay, kinh nghiệm tốt; nhận thức về vai trò, vị trí văn hóa có chuyển biến tích cực; kết hợp tổng kết Nghị quyết trung ương 5 (khoá VIII) với sơ kết Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Cũng theo báo cáo, việc tổng kết ở cơ sở còn bộc lộ một số hạn chế như: Một số địa phương tổng kết còn mang tính hình thức, chưa đảm bảo thời gian; thiếu chiều sâu, chủ yếu mới báo cáo thành tích, bề nổi; chưa phân tích sâu những hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, quản lý văn hóa; chưa tạo được không khí trao đổi góp ý nâng cao chất lượng báo cáo; việc khen thưởng mới tập trung vào số cán bộ công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước; chưa tuyên truyền và tạo diễn đàn trao đổi dân chủ về văn hóa; các cơ quan thông tin đại chúng chưa kịp thời đưa tin hoạt động, trao đổi những vấn đề sau 15 năm triển khai Nghị quyết trên địa bàn…

Tại phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã báo cáo những công tác đã thực hiện, tiếp tục bám sát Kế hoạch số 133 của Ban Chỉ đạo và Thông báo Kết luận số 286 của Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 để triển khai công việc. Tổ Biên tập Đề án đã chuẩn bị khá công phu nhiều văn bản, gồm: Dự thảo Báo cáo Tổng kết, dự thảo Báo cáo tóm tắt; Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); báo cáo sơ bộ kết quả tổng kết Nghị quyết ở các địa phương và Trung ương. Thành viên Ban Chỉ đạo đã dự một số Hội nghị tổng kết ở Trung ương và địa phương; dự và chỉ đạo nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Báo cáo Tổng kết và dự thảo Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ sát sao, cụ thể, hiệu quả của Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng thời nhấn mạnh, Dự thảo Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” cần có phần đánh giá khái quát tình hình thực tiễn, nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về văn hóa. Đồng thời cần bám sát và đối chiếu với Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Kết luận Trung ương 10 (khóa IX) để đánh giá từng nội dung (ưu điểm, hạn chế, yếu kém) sau 15 năm triển khai; nhấn mạnh vai trò của nhà trường; các phong trào văn hóa; bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại...; Tập trung phân tích nguyên nhân (thành công, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, chú trọng phân tích nguyên nhân hạn chế, yếu kém) để có hướng khắc phục...

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, cùng với hoàn thiện Báo cáo tổng kết, chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc các tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chưa tổng kết phải hoàn thành việc tổng kết… Bên cạnh đó, cũng khẩn trương chuẩn bị kỹ nội dung dự thảo Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác