Họp báo về hội thảo khoa học với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam”

Họp báo về hội thảo khoa học với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam” - ảnh 1
Toàn cảnh họp báo (nguồn: QĐND)
(Cinet)- Ngày 2/10, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo về hội thảo khoa học với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam” dưới sự chủ trì của PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và PGS. TS Đào Duy Quát, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.
Nhằm định hướng cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Qua nhiều năm thực hiện Nghị quyết, tư duy, hoạt động văn học, nghệ thuật đã có bước phát triển quan trọng, góp phần bồi dưỡng nhân cách của con người; đồng thời, tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái về văn học, nghệ thuật và sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại trong lĩnh vực quan trọng này.
Tuy nhiên, so với những thành quả của các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh thì thành tựu trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật vẫn còn chưa tương xứng và thiếu tính bền vững, chưa thực sự trở thành động lực tạo nên sức mạnh nội sinh trong việc xây dựng, đạo đức, nhân cách con người…
Nhằm khai thác và tìm hiểu về vấn đề trên, Hội thảo đã đề cập đến nội dung chính về mối quan hệ giữa văn học nghệ thuật và việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam qua nhiều khía cạnh như: quan hệ biện chứng giữa văn hóa nghệ thuật với xây dựng nhân cách con người; văn hóa nghệ thuật với chức năng căn bản giáo dục con người; xây dựng tâm hồn đạo đức nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, trách nhiệm của văn nghệ sĩ với việc xây dựng nhân cách con người, …
Thông qua đó, Hội thảo sẽ góp phần đưa ra những luận điểm, giải pháp trong việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội và là động lực cho sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.
Tính đến chiều ngày 2/10, ban tổ chức Hội thảo đã nhận được  gần 100 tham luận của các đại biểu là các đồng chí nguyên là lãnh đạo, các nhà nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật, nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực…
Theo kế hoạch, hội thảo khoa học với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam” do Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 3-4/10 tại thành phố Hồ Chí Minh.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác