Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”

(Cinet)- Chiều 23/8, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đối với Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”.

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu và khách mời tham dự đã được nghe công bố Quyết định thành lập Hội đồng, Tóm tắt Dự thảo và quá trình xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia; Tham gia góp ý và đánh giá các sản phẩm của Dự án.
 
Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” - ảnh 1
Các đại biểu nghe tóm tắt Dự thảo và quá trình xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia.

Ngày 15 tháng 01 năm 2015, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký Quyết định số 109/QĐ- BVHTTDL giao Vụ Thư viện chủ trì xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2015-2016 trong lĩnh vực thư viện, Tiêu chuẩn “Thông tin và Tư liệu-Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2014). Sau gần 2 năm làm việc tích cực, khẩn trương, Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành đã biên soạn xong Dự thảo Tiêu chuẩn.

Theo đó, việc nghiên cứu, xây dựng và công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện sử dụng trong hoạt động thư viện xuất phát từ sự cần thiết phải thống nhất hóa các khái niệm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động thư viện. Bên cạnh đó, cho đến nay để đánh giá hoạt động thư viện hầu hết các thư viện Việt Nam đều chỉ dựa vào các tiêu chí về số lượng. Vì vậy, Bộ chỉ số được xây dựng và thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa nghiệp vụ và góp phần đưa hoạt động thư viện Việt Nam hòa nhập với các hoạt động khác trong nước; đồng thời thống nhất cách hiểu, cách sử dụng đối với các chỉ số đánh giá hoạt động thư viện được sử dụng trong hoạt động thư viện Việt Nam.

Các sản phẩm cần có của Dự án bao gồm: Báo cáo tổng hợp dự án xây dựng "Thông tin và Tư liệu- Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện" (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2014), Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2014), Bản thuyết minh dự thảo "Thông tin và Tư liệu- Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện" (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2014), Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo "Thông tin và Tư liệu- Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện" (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2014), Báo cáo tổng thuật tài liệu tham khảo, Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến sau Hội nghị khoa học, Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến sau trưng cầu, Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến sau Hội nghị chuyên đề; Báo cáo kết quả khảo sát thực hiện việc áp dụng thử Tiêu chuẩn quốc gia trong thực tế các thư viện ở Việt Nam và Báo cáo của các chuyên gia tư vấn.
 
Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” - ảnh 2
Các thành viên tham gia góp ý cho các sản phẩm của Dự án.

Tham gia đánh giá và đóng góp về dự án, hầu hết các ý kiến đều cho rằng: Việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã đảm bảo đúng trình tự, hồ sơ thực hiện đúng quy định, nội dung đảm bảo chính xác ISO; các báo cáo có tính khoa học, phản ánh được mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, các kiến nghị được đưa ra xác đáng; Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với các quy định, tương ứng với các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ;…Song, bên cạnh đó, các đại biểu đã chỉ ra một số nội dung còn trùng lặp, một số tên sản phẩm còn chưa thống nhất cũng như một số lỗi về hình thức;…

Sau quá trình đánh giá, 7/7 phiếu đánh giá nhất trí với Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện”.
 
Họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” - ảnh 3
Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi nghiệm thu, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên. Trên cơ sở tổng hợp và tiếp thu các ý kiến trên, Vụ trưởng cũng đề nghị Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành nghiên cứu nghiêm túc để hoàn hiện lại bộ hồ sơ cũng như nội dung các báo cáo.

D.H
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác