Hưng Yên: Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(Cinet) - Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào.
 
Hưng Yên: Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào
Lễ hội được tổ chức văn minh góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa. Ảnh: baohungyen

Theo đó, qua 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện, đến nay, toàn tỉnh đã có gần 90% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 86% số làng, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa; hơn 700 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhận được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu: các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần chủ động nghiên cứu đề ra những giải pháp mới, thiết thực, sáng tạo nhằm từng bước xây dựng và hình thành môi trường văn hóa, văn minh. Tiếp tục từng bước đưa 5 nội dung, 7 phong trào cụ thể của phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng các gương điển hình, đấu tranh chống lại các biểu hiện lệch lạc, hủ tục lạc hậu…
 
Thời gian tới, Hưng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 90% số số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 87% số làng, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn với hóa; 100% số thôn, khu phố có nhà văn hóa, khu thể thao từng bước đạt chuẩn quốc gia; 30% dân số tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ và luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên…
 
LA (baohungyen, hungyentv)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác