Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lan Anh

(Cinet) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 4009/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - ảnh 1Ảnh minh họa (nguồn: xaluan.com)

Kế hoạch được ban hành với mục đích góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa, vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; Thông qua các hoạt động biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, kiểu mẫu; gia đình hạnh phúc, vợ chồng hiểu nghĩa, thủy chung, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội để động viên; Đồng thời khuyên khích mọi người, mọi gia đình và xã hội thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, tiến bộ.

Các hoạt động trọng tâm gồm: Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động với nhiều hình thức như treo băng rôn, pa nô, áp phích mang chủ đề gia đình năm 2018 và các thông điệp tuyên truyền về nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình Việt Nam trên các trục đường chính, khu đông dân cư, trụ sở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Theo đó, chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình là “Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”. Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, với các thông điệp: Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; Hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ.

Hình thức tuyên truyền thông qua báo, đài của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; tăng thời lượng, tần suất các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài, hình ảnh về công tác xây dựng gia đình, tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực trên đia bàn tỉnh;…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác