Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

(Cinet) - Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, ngày 9/11 hàng năm được chọn là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội. Năm 2013 là năm đầu tiên cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày này.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam - ảnh 1

Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một Bộ quản lý đa ngành, các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ tương đối phức tạp, đa dạng và nhiều đặc thù. Các tiêu chí, chuẩn mực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vừa mang tính trừu tượng cao nhưng lại vừa hết sức cụ thể, liên quan trực tiếp tới tất cả mọi người, các giá trị của nó được thể hiện ở các mặt của đời sống xã hội. Chính vì vậy việc thể chế hóa, luật hóa các nguyên tắc, các quy phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình là công việc hoàn toàn không dễ dàng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, hầu hết các lĩnh vực của Ngành đã có văn bản pháp luật với giá trị pháp lý cao điều chỉnh, tạo hành lang quan trọng để các mối quan hệ xã hội được vận hành theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước: Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch, Luật Thể dục, thể thao, Luật Điện ảnh, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Quảng cáo, Pháp lệnh Thư viện, Nghị định số 79/2012/NĐ-CP Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật.

Song song với công tác xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú được triển khai nhằm tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong thực thi pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước. Việc tuyên truyền, vận động, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam là một trong những hoạt động tích cực để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.

Với ý nghĩa đó, vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng điểm từ ngày 04/11 đến ngày 9/11/2013 như: tổ chức nói chuyện chuyên đề về pháp luật, tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về các văn bản pháp luật, tổ chức treo khẩu hiệu hưởng ứng tại trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ… Tại trụ sở của Bộ, “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” là khẩu hiệu được lựa chọn để tuyên truyền; Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tổ chức Họp báo giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, tổ chức 03 lớp tập huấn tại 03 khu vực hướng dẫn thực hiện những quy định mới của pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành cũng như đông đảo nhân dân.

Bằng những hành động cụ thể hưởng ứng Ngày Pháp luật và sự nỗ lực, quyết tâm trong thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chắc chắn công tác quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đạt được những kết quả tích cực trong thời gian tới./.

TS.Hoàng Minh Thái

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác