Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn tại Tiền Giang

(Cinet)- UBND Tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn Tiền Giang giai đoạn 2016-2020.
 
Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển văn hóa nông thôn tại Tiền Giang - ảnh 1
Nhiều hoạt động văn nghệ được tổ chức nhằm nâng cao đời sống văn hóa của cán bộ, người lao động tại Tiền Giang (nguồn: baoapbac.vn)

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; tạo chuyển biến về xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường xã hội, bảo vệ di sản văn hóa và môi trường sinh thái nông thôn. Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nâng cao chất lượng về tổ chức, hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin và thể thao ở nông thôn; tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa, thể thao của người dân ở nông thôn, đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc vận động trong phong trào TDĐKXDĐSVH.

Mục tiêu đến năm 2020 là 50% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao, trong đó 25% dân số nông thôn luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên; 50% Trung tâm văn hóa – thể thao xã và 70% Nhà văn hóa, khu thể thao ấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL; 90% nông dân được phổ biến về pháp luật và các quy định về văn hóa và gia đình; 100% cán bộ, văn hóa thể thao ở nông thôn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ;…

Nội dung thực hiện của kế hoạch gồm: nâng cao chất lượng các cuộc vận động trong phong trào TDĐKXDĐSVH; xây dựng môi trường văn hóa nông thôn mới lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã; hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao ở nông thôn, góp phần nâng cao dân trí, mức hưởng thụ về văn hóa cho nông dân.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác