Khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” - ảnh 1
Bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu khai mạc Triển lãm.
(Cinet)- Sáng ngày 15/01, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã chính thức khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã tới dự.
Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2016).
Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 800 sách, tư liệu, tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 11 kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế. Triển lãm cũng trưng bày một số hồi kí và tư liệu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kì cùng nhiều bài viết, bài nói chuyện đã được tập hợp, in thành sách…
Các tài liệu của triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - từ Đại hội đến Đại hội” được trưng bày theo 4 nội dung đó là: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội.
Đầu tiên là các tư liệu liên quan đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam từ những năm đầu thế kỉ XX với các cuộc khởi nghĩa, những điều kiện, nhân tố dẫn đến sự ra đời của Đảng ta. Trong phần này nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930; Chánh cương, Điều lệ, Sách lược vắn tắt của Đảng trong những ngày đầu thành lập...
Phần 2 của triển lãm giới thiệu các tư liệu, sách về nội dung Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các tư liệu trong phần này nhấn mạnh vai trò của Đảng ta trong lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc; các bài nói chuyện, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền....
Phần tiếp theo trưng bày các tư liệu nghiên cứu, giới thiệu, tổng kết và đánh giá vai trò của Đảng ta trong lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong 30 năm đổi mới...
Phần thứ 4 nhấn mạnh nội dung "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" được thể hiện bằng cương lĩnh, đường lối, chính sách, văn kiện, Nghị quyết của Đảng qua 11 kỳ Đại hội, từ Đại hội lần đầu tiên vào năm 1935 cho đến Đại hội XI vào năm 2011; cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta qua các kì Đại hội...
Khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” - ảnh 2
Các đại biểu cắt băng khai mạc...
Phát biểu khai mạc Triển lãm, bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam… Trải qua các kỳ Đại hội, Đảng luôn nhận thức sâu sắc những vấn đề cấp bách về kinh tế-xã hội, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, định hướng đúng đắn, phù hợp với tình hình, yêu cầu trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, hoàn thành sứ mệnh, vai trò lãnh đạo và trách nhiệm cầm quyền đối với dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. “Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội sẽ mang đến cái nhìn tổng quan về sự ra đời và phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là dịp để các thế hệ người Việt Nam tự hào về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của các thế hệ đi trước đã hy sinh vì một Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh”, bà Kiều Thuý Nga nhấn mạnh.
Khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” - ảnh 3
Khai mạc Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” - ảnh 4
và tham quan triển lãm.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và các đại biểu đã cắt băng khai mạc Triển lãm. Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” diễn ra tại Thư viện quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội) đến hết ngày 25/2/2016.
Nguyên Hà (ảnh: CTV Hà Tuấn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác