Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam”

(Cinet)- Tối 18/11, Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội đã chính thức khai mạc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự.

Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” - ảnh 1

Lễ khai mạc còn có sự tham dự của Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh/thành phố trong cả nước, cùng đông đảo đồng bào, đồng chí; các đại sứ, đại biện, đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết các dân tộc, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ đại nghĩa đã tạo nên sức mạnh vô địch để dân tộc ta chiến đấu và chiến thắng, vượt qua mọi thách thức của lịch sử. Tổng kết truyền thống lịch sử quý báu này của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Từ khi thành lập, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tạo nên sức mạnh vô địch đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của những thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh nhất thời đại, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại chương trình khai mạc.
Cũng theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để Đảng ta, nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng, Nhà nước ta lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng để tập hợp đoàn kết mọi người vào mặt trận chung. Để xây dựng và củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc phải giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc để các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đây là nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta, của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và cần phải được thực hiện qua những việc làm hết sức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, từ miền xuôi đến miền ngược, từ biên giới, hải đảo, từ bàn tay, khối óc của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, của đồng bào 54 dân tộc anh em.

Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Ban, Bộ, Ngành, địa phương tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày Di sản văn hóa Việt Nam như là một hoạt động có ý nghĩa, biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gửi lời hiệu triệu đến toàn thể đồng bào, đồng chí, nguyện làm hết sức mình để thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”! “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”!

Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” - ảnh 3
Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” - ảnh 4
Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” - ảnh 5
Chương trình nghệ thuật đặc sắc
Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc với chủ đề xuyên suốt là tinh thần đại đoàn kết các dân tộc - di sản quý báu nhất của toàn dân tộc. Đó cũng là sợi dây kết nối bền chặt và sức mạnh nguồn cội của ý chí, nghị lực Việt Nam. Tư tưởng, thông điệp đó được thể hiện bằng những thủ pháp, ngôn ngữ của nghệ thuật qua sự trình diễn của 300 diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên và đồng bào các dân tộc sẽ cùng giới thiệu, tôn vinh những nét đặc sắc, những giá trị văn hóa riêng có của mỗi vùng miền.

Cùng với đó là những phóng sự đầy ắp chất liệu, những ca khúc, màn hát múa... được dàn dựng công phu cũng sẽ mang đến một không gian đa dạng mà hòa quyện các giá trị văn hóa, nghệ thuật của 54 dân tộc. Quá trình xây dựng chùa Khmer tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng màn hát múa tái hiện lễ hội Ok Om Bok, một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer cũng mang lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Đặc biệt, chương trình cũng mang đến cho khán giả những xúc cảm về truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam thông qua những giai điệu về Cơn bão miền Trung và hình ảnh cả dân tộc cùng hướng về miền đất khúc ruột, nơi mỗi năm lại phải oằn mình gánh chịu sự tàn phá ác nghiệt của thiên tai, bão lũ...

Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” - ảnh 6
Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” - ảnh 7
Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” - ảnh 8
Khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” - ảnh 9
Hiệu triệu và tôn vinh tinh thần đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá đặc biệt của Việt Nam.
Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 18-24/11/2013 với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, tái hiện các nghi lễ, lễ hội của cộng đồng các dân tộc như: Hội đua bò Bảy Núi; Lễ hội Ok Om Bok; Không gian văn hóa Chợ nổi Nam Bộ và Chợ vùng cao phía Bắc; Lễ hội Căm Mường dân tộc Lự; Lễ hội Arieuping của dân tộc Tà Ôi; Nghi lễ Tết Xíp Xí của dân tộc Thái… Thông qua các hoạt động này nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc Việt Nam, tăng cường giao lưu, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường giao lưu và phát triển tình cảm gắn bó giữa các dân tộc Việt Nam, qua đó tôn vinh tinh thần đại đoàn kết với ý nghĩa là di sản văn hóa đặc biệt quý báu của dân tộc Việt Nam, cần được trân trọng, giữ gìn và phát triển.

Nguyên Hà (ảnh: Hà Tuấn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác