Khẩn trương xây dựng Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Lan Anh

Tin liên quan

(Cinet) - Theo ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, hiện Vụ đang khẩn trương xây dựng Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án.

Khẩn trương xây dựng Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước - ảnh 1Ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Sáng 9/7, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Vụ Pháp chế, ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, ngày 8/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, Bộ VHTTDL đã chủ trì tham mưu giúp Thủ tướng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg trên phạm vi cả nước; các Sở VHTTDL, Sở VHTT giúp UBND cấp tỉnh triển khai trên phạm vi địa phương.

Vụ Pháp chế đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 2029/QĐ- BVHTTDL ngày 31/5/2018, ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Hiện, Vụ đang khẩn trương xây dựng Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án, ông Hoàng Minh Thái cho biết.

Mục tiêu của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; phát huy vai trò, vị trí của hương ước, quy ước với ý nghĩa là thiết chế tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Đề án cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tăng cường năng lực quản lý, thực thi; gắn kết việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa; bố trí nguồn nhân lực để triển khai công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước…

Trước đó, ngày 8/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VHTTDL chủ trì tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định này trên phạm vi cả nước, có các nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.

Đồng thời, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong phạm vi cả nước; chỉ đạo, hướng dẫn việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm; Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong phạm vi cả nước.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác