Khánh Hòa: Phát triển văn hóa đọc trọng cộng đồng

(Cinet)- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
Khánh Hòa: Phát triển văn hóa đọc trọng cộng đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo kế hoạch triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh ban hành, giai đoạn 2017 - 2020, ngân sách tỉnh sẽ tăng cường vốn tài liệu cho hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh; xây dựng bộ sưu tập số hóa tài liệu; trang bị xe ô tô thư viện lưu động cho thư viện cấp tỉnh. Ngân sách cấp huyện sẽ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển mạng lưới thư viện, nhà sách, tủ sách tại địa phương; tăng cường vốn tài liệu cho hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, xã, trung tâm học tập cộng đồng, các điểm bưu điện văn hóa xã, đặc biệt là ở các vùng khó khăn.

Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Nguồn ngân sách được sử dụng lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan; mặt khác, cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho việc phát triển văn hóa đọc.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan thực hiện thí điểm xây dựng thư viện điện tử, huy động sự tham gia của các phương tiện truyền thông về việc tuyên truyền văn hóa đọc như: xây dựng chuyên mục thường kỳ; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực; tổ chức các câu lạc bộ, hội sách. Đồng thời, xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư cho phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học...

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020, Thư viện tỉnh, 100% thư viện cấp huyện và 50% thư viện cấp xã cung cấp dịch vụ Internet miễn phí. Khoảng 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời. Mỗi người dân trung bình đọc 4 cuốn sách/năm…

Lan Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác