Khánh Hòa: Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2017-2020

(Cinet)- UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2017 - 2020.
 
Khánh Hòa: Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2017-2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: vtr.org.vn

Chương trình hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc trên địa bàn tỉnh và phát triển các công trình văn hóa, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành văn hóa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020 đầu tư trùng tu, tôn tạo 05 di tích quốc gia; Tổ chức thực hiện bảo tồn và phát huy 04 di sản văn hóa phi vật thể; Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa; Tổ chức khảo sát, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các tỉnh về công tác bảo tàng, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Hỗ trợ kho sách luân chuyển của Thư viện tỉnh Khánh Hòa với khoảng 10.000 quyển; Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa cấp xã, huyện với khoảng 160 lượt người/năm; Đào tạo, đào tạo lại cán bộ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng với 50 lượt người/năm.

Nội dung, nhiệm vụ Chương trình gồm 03 dự án: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa; Phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

T.T
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác