Khánh Hòa: Tiến hành kiểm kê di sản văn hóa truyền thống dân tộc

(Cinet) - Khánh Hòa đang tiến hành kiểm kê di sản văn hóa (DSVH) truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Raglai, Êđê và T’rin tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm kê từ tháng 8/2018 -11/2018.

Khánh Hòa: Tiến hành kiểm kê di sản văn hóa truyền thống dân tộc  - ảnh 1

Người Raglai. Ảnh: baodantoc.com.vn

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1620/KH-SVHTT về Triển khai dự án kiểm kê DSVH truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Việt Nam Raglai, ÊĐê, T’rin trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tiến hành kiểm kê theo Kế hoạch, bao gồm: Các loại hình Sử thi dân tộc Raglai; Ngành nghề truyền thống; Đồ dùng sinh hoạt truyền thống; Công cụ sản xuất truyền thống; Trang phục truyền thống; Trang sức truyền thống; Nhạc cụ truyền thống; Các loại hình tín ngưỡng; Nghệ nhân.

Kết quả của Kế hoạch là nhằm điều tra trên thực địa và lập phiếu kiểm kê DSVH truyền thống điển hình của 03 dân tộc thiểu số Raglai, Êđê, T’rin tại 06 huyện, thị xã, thành phố: Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn. Qua đó nhận diện, xác định các giá trị DSVH nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý văn hóa dân tộc, sưu tầm tư liệu, hiện vật cho công tác trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.

Kết quả kiểm kê sẽ được tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 12/2018.

Có thể nói, những DSVH của đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, qua thời gian, nhiều cái đã bị mai một, nên việc tổng điều tra, kiểm kê DSVH truyền thống của 3 dân tộc trên còn nhằm xây dựng tiêu chí nhận diện DSVH tiêu biểu; lưu giữ về văn hóa dân tộc phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ khoa học các DSVH, danh mục nghệ nhân. Đồng thời, huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc.

Thông qua kết quả của việc kiểm kê, các cơ quan chuyên môn, các địa phương có giải pháp đồng bộ, khả thi để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gìn giữ, bảo tồn DSVH truyền thống điển hình của 3 dân tộc thiểu số Raglai, Ê-đê, T’rin trên địa bàn tỉnh.

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác