Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số

Tin liên quan

(Cinet) - Tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số (DTTS): Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Măm và Hrê trên địa bàn.

Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số - ảnh 1Dân tộc Xơ Đăng, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Báo Tin tức

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 2049/KH-UBND về việc thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS trên địa bàn giai đoạn 2018 -2020.

Mục đích nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các DTTS phù hợp với tình hình tế của địa phương; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của DTTS ở địa phương để bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống một cách lâu dài, bền vững. Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình các DTTS của địa phương; thu hút sự quan tâm, trải nghiệm của người dân.

Mục tiêu Kế hoạch từ nay đến năm 2020, 70% cán bộ của cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các DTTS tỉnh Kon Tum được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp.

Bên cạnh đó, sưu tầm bổ sung các tài liệu, tư liệu, hiện vật quý hiếm là di sản văn hóa truyền thống điển hình các DTTS trên địa bàn tỉnh; bảo quản cấp thiết đối với các tài liệu, hiện vật quý hiếm (đã có hoặc mới được sưu tầm).

Hoàn thành việc lập tổng danh mục di sản văn hóa truyền thống điển hình các DTTS đang còn tồn tại hoặc đang có nguy cơ mai một trong cộng đồng các dân tộc. Thiết lập cơ sở dữ liệu di sản văn hóa truyền thống điển hình của các DTTS để quản lý.

Lan Phạm (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác