Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa tại Hà nam và Ninh Bình

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa tại Hà nam và Ninh Bình - ảnh 1
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa tại Hà nam và Ninh Bình - ảnh 2
Đoàn công tác thực địa tại Đình An hòa và Nhà văn hóa làng Khuyến công , Hà Nam
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa tại Hà nam và Ninh Bình - ảnh 3
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa tại Hà nam và Ninh Bình - ảnh 4
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa tại Hà nam và Ninh Bình - ảnh 5
Buổi làm việc tại Sở VHTTDL và tham quan những hạng mục được đầu tư tu bổ
tại Đình Trùng hạ và Nhà văn hóa Thị trấn Me ( Ninh bình)
Bài liên quan:
>>Cần tiếp tục gia tăng nguồn lực cho Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hoá

(Cinet) - Tiếp tục chương trình công tác giám sát truyền thông của Bộ VHTTDL thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa, ngày 10, 11/12 vừa qua Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại 2 tỉnh Hà nam và Ninh Bình
Ghi nhận thực tế từ địa phương và thực điểm nơi khảo sát cho thấy: Các địa điểm di tích, nhà văn hóa thuộc dự án của Chương trình Mục tiêu quốc gia được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.  Những dự án đã đi vào sử dụng và hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tín ngưỡng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa đối với nhân dân địa phương
Báo cáo với đoàn công tác về hiệu quả triển khai các dự án, đại diện lãnh đạo hai Sở VHTTDL Hà nam và Ninh bình cho biết, công tác thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn được thực hiện đúng theo quy chế tu bổ di tích và quy định về quản lí đầu tư xây dựng. Khi tiến hành triển khai dự án đã thành lập các Ban điều hành dự án và xây dựng quy chế hoạt động.
Cụ thể nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đầu tư cho Hà nam gồm các hạng mục
  • Chương trình chống xuống cấp tu bổ và tôn tạo di tích;
  • Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thế của các dân tộc Việt Nam;
  • Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.
Ninh Bình giai đoạn 2012-2015 được thực hiện với 5/6 dự án thành phần gồm:
  • Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích
  • Dự án điều tra sưu tầm và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể
  • Dự án tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.
  • Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống
  • Dự án tăng cường năng lực cán bộ cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.
Theo báo cáo của các Sở qua việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa thực sự có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng tích cực đến phát triển văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Việc thực hiện dự án đầu tư, tu bổ tôn tạo di tích của chương trình đã bảo tồn được các di sản văn hóa của dân tộc, đáp ứng nhu cầu sinh họat văn hóa của cộng đồng địa phương, trở thành sản phẩm văn hóa đặc thù của địa phương thu hút khách du lịch và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương
Qua triển khai thực tế cho thấy các dự án chủ yếu trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương là chính, trong quá trình triển khai, do nguồn ngân sách của tỉnh khó khăn, ngân sách đối ứng của địa phương chỉ được một phần, vốn bố trí cho các dự án tu bổ, tôn tạo chưa đáp ứng được so với thời gian phê duyệt trong quyết định đầu tư làm ảnh hưởng tiến độ thi công công trình, một số công trình kéo dài do thiếu nguồn vốn để hoàn thành. Việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách Trung ương chưa được chú trọng, việc lồng ghép với các nguồn vốn khác, công tác xã hội hoá thực hiện trên địa bàn cũng chưa được quan tâm đúng mức nên chưa nâng cao được hiệu quả sử dụng vốn, làm giảm đi phần nào hiệu quả so với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình. Đặc biệt, công tác về truyền thông của Chương trình chưa mang tính nhất quán, còn dàn trải. Ngân sách thuộc Dự án tăng cường cho truyền thông và giám sát quá ít so với tổng ngân sách cho toàn bộ Chương trình (như Ninh bình chỉ có 105 triệu đồng trên tổng số hơn 59 tỉ so với nguồn tổng vốn đầu tư)…
Qua buổi làm việc đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận những kết quả của 2 Sở VHTTDL Hà Nam và Ninh bình trong việc thực hiện CTMTQG về văn hoá giai đoạn 2012-2014, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của địa phương để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng điều chỉnh cho phù hợp.
NT
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác