Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 23 - NQ/TW tại Ninh Thuận

(Cinet) - Ngày 25/4, Đoàn công tác Hội đồng lý luận, phê bình VHNT Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết 23 NQ/TW của Bộ Chính trị, Thông báo kết luận 213 và Chỉ thị 46CT/TW của Ban Bí thư tại Ninh Thuận.

Báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị tại Ninh Thuận về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới", Thông báo kết luận 213 của Ban Bí thư về "Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật" và Chỉ thị 46 - CT/TW của Ban Bí thư về "Chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" của Tỉnh ủy Ninh Thuận nêu rõ:

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành chương trình hành động, triển khai quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết 23 - NQ/TW trong toàn Đảng bộ. Với đặc thù của địa phương có đông đồng bào sinh sống, với nét văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc, những năm qua, tỉnh Ninh Thuận luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật một cách bài bản, xem đó là việc làm thiết thực gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh. Tuy nhiên do điều kiện của tỉnh còn nghèo, công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, thế nhưng trong thời gian tới, tỉnh cũng sẽ cố gắng khắc phục để đưa hoạt động văn học, nghệ thuật ngày càng đi lên.

Sauk hi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh đã biểu dương những nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh cũng đã tranh thủ tốt mọi nguồn lực hỗ trợ để đầu tư phát triển cho văn học, nghệ thuật, qua đó đã tạo điều kiện cho văn học, nghệ thuật ngày càng phát triển, góp phần đáng kể vào đời sống văn hóa, tinh thần các dân tộc anh em trong tỉnh. Tuy nhiên đồng chí lưu ý tỉnh Ninh Thuận cần cụ thể hóa những việc đã và đang làm, cần quan tâm đầu tư theo chiều sâu nhiều hơn nữa cho văn học, nghệ thuật gắn với sự phát triển chung về kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời phải quan tâm, sắp xếp, xây dựng cơ chế tổ chức, bố trí thêm biên chế hoạt động, xây dựng cơ sở hoạt động của hội, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng trường đào tạo văn hóa, nghệ thuật tại tỉnh để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ yêu thích văn học, nghệ thuật phát huy trí tuệ và tài năng của mình, qua đó góp phần nhiều hơn nữa trong việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, tỉnh cần rà soát cơ chế, chính sách đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời cấu trúc lại tạp chí văn học, nghệ thuật của tỉnh góp phần quảng bá tác phẩm của văn nghệ sĩ ở địa phương, đồng thời cần nêu gương những tập thể và cá nhân điển hình "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên các tạp chí văn học, nghệ thuật, các phương tiện thông tin đại chúng..., để phổ biến và nhân rộng trong toàn thể giới tri thức, văn nghệ sĩ và đông đảo đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

CN/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác