Kon Tum: Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn

(Cinet)- UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về hoạt động quảng cáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động này.
 
Kon Tum: Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn - ảnh 1
(Ảnh minh họa: kontum.udn.vn)

Về nội dung, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh, thực hiện các loại hình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia quảng cáo, tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi Luật Quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, trung thực,…Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc trình bày bằng chữ viết nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong việc viết, đặt biển hiệu không đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tỉnh tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về quảng cáo nhằm đánh giá tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung, thay thế; rà soát hệ thống quảng cáo để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thành việc lập, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh./.

D.H 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác