Kon Tum: Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển VHNT trên địa bàn tỉnh

(Cinet)- Trong năm 2017, tỉnh Kon Tum sẽ tích cực đẩy mạnh hoạt động, tăng cường phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, nghệ thuật.
 
Kon Tum: Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển VHNT trên địa bàn tỉnh - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: baogiaothong.vn)

Cụ thể, theo văn bản số 53/UBND-KGVX của UBND tỉnh Kon Tum, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, nghệ thuật theo tinh thần “Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc”; “Phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một”. Hình thành các địa điểm biểu diễn nghệ thuật, loại hình biểu diễn tiêu biểu tại mỗi địa phương và chủ động liên kết các khu di tích để đưa nghệ nhân tham gia, giới thiệu văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ của tỉnh Kon Tum đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Đối với Sở VHTTDL, cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ VHTTDL; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Nghệ thuật tỉnh, các đội tuyên truyền lưu động; các giải pháp bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống; Duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng các chương trình nghệ thuật có chất lượng cao; tăng cường quản lý công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra các hoạt động biểu diễn trước, trong và sau khi cấp phép biểu diễn; theo dõi, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động văn nghệ quần chúng có biểu hiện sai lệch, thiếu tính giáo dục, định hướng về đạo đức; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;…

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác