Kon Tum: Tạo chuyển biến trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet)- Để xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để làm cơ sở cho các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án này.
 
Kon Tum: Tạo chuyển biến trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan - ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (nguồn: dangkybaohothuonghieu.com)

Cụ thể, tại văn bản 1183/KH-UBND nêu rõ, mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh, của đất nước.

Đến năm 2020, mục tiêu đặt ra là các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của tỉnh được củng cố, kiện toàn, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành; Hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; chủ thể có liên quan được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ do trung ương tổ chức hàng năm.

Phấn đấu đến năm 2025, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi về quyền tác giả và quyền liên quan; Hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; Cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Kế hoạch đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm các ngành, đoàn thể và toàn xã hội; rà soát, đánh giá việc triển khai và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường năng lực quản lý và thực thi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác