Kon Tum: Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”

(Cinet)- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1513/KH-UBND ngày 6/7/2016 về việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm củng cố và từng bước phát triển đồng bộ các công trình xây dựng phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao ở vùng nông thôn miền núi, bao gồm Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã và Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn, nhà rông truyền thống của đồng bào các dân tộc tại chỗ. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân; đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân giữa các vùng; tạo nền tảng vững chắc trong phong trào xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đổi mới cơ chế quản lý, khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn phải thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí.
 
Kon Tum: Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn” - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. (nguồn: tamnhin.net)

Đến năm 2020, tỉnh đề ra các mục tiêu: đạt 50% số xã có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn; 100% thôn, làng có nhà rông, nhà văn hóa - khu thể thao; 5% thiết chế văn hóa, thể thao chuyển đổi hình thức quản lý theo cơ chế tự chủ; 30% thiết chế vận dụng chính sách xã hội một phần hoặc toàn bộ hoạt động;…

Đến năm 2030, phấn đấu có 80% số xã có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn, 100% số thôn, làng có nhà rông, nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn; 100% số xã, thôn, làng có thiết chế văn hóa, thể thao tổ chức các hoạt động đạt tiêu chí quy định của Bộ VHTTDL.

Về nhiệm vụ cụ thể, tỉnh tập trung vào các nội dung: Củng cố cơ sở hạ tầng (rà soát, bổ sung quy hoạch, diện tích đất sử dụng cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; về diện tích đất quy hoạch và quy mô xây dựng thực hiện theo các văn bản của Bộ VHTTDL); xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, củng cố tổ chức bộ máy (xây dựng nguồn nhân lực; tổ chức, bộ máy tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Tổ chức bộ máy tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn; chế độ đãi ngộ); Đổi mới cơ chế quản lý và nội dung hoạt động.

Các nhóm giải pháp được tỉnh đưa ra bao gồm: Giải pháp về lãnh đạo, quản lý nhà nước; giải pháp nâng cao năng lực hoạt động; giải pháp về xã hội hóa.

D.H (Tổng hợp: kontum.gov, baokontum.com)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác