​Kon Tum: Thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020

(Cinet)- Nhằm góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao tri thức cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
​Kon Tum: Thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: baokontum.com.vn)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 80% học sinh, sinh viên được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện; 15% - 20% người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, nhà sách; 40% - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; đạt mức hưởng thụ bình quân 01 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, mỗi người dân trung bình đọc 01 cuốn sách/năm; số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 90.000 lượt/năm; 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp, tài liệu chuyên sâu đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng...

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Tăng cường thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; xây dựng cơ chế, chính sách và xã hội hóa nhằm khuyến khích đầu tư phát triển văn hóa đọc; triển khai có hiệu quả chính sách thu hút nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia phát triển văn hóa đọc; đẩy mạnh các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có nội dung liên quan đến phục vụ phát triển văn hóa đọc; phát huy vai trò của các doanh nghiệp và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phát hành, kinh doanh xuất bản phẩm đối với phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường giao lưu văn hóa trong lĩnh vực xuất bản, thư viện và các hoạt động văn hóa khác; ...

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác