Kon Tum: Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Kon Tum: Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: sovhtt.hanoi.gov.vn)
(Cinet)- Theo văn bản số 1620/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở VHTTDL Kon Tum thực hiện các nội dung sau:

Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum có nhiệm vụ tiến hành rà soát, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình, ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm triển khai đạt hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Căn cứ nội dung Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình theo Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nội dung phối hợp liên ngành; triển khai bộ chỉ số quốc gia theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL. Trên cơ sở đó hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tổ chức thu thập, cung cấp thông tin, nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình cho các sở, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương; Hướng dẫn xây dựng, phát triển và đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình; việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về phòng chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh; quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ, chuyển gửi an toàn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng, hòa giải mâu thuẫn gia đình; Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, chú trọng các địa bàn trọng điểm.

D.H (Tổng hợp: kontum.gov.vn, văn bản số 1620/UBND-KGVX)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác