Lai Châu: Kết quả ghi nhận từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa

(Cinet) – Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp triển khai thực hiện giữa các ngành, đoàn thể, sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân, những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Lai Châu: Kết quả ghi nhận từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa - ảnh 1
Một gia đình người Hà Nhì ở xã Thu Lũm, huyện Mường Tè. (Ảnh: baolaichau)

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được lồng ghép với các tiêu chí bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa như gia đình không bạo lực, không sinh con thứ ba, không vi phạm pháp luật, không trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không mắc các tệ nạn xã hội… Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa công tác gia đình với phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã hướng các gia đình trên địa bàn tỉnh tích cực trong việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dòng họ, tình làng, nghĩa xóm; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang giảm hẳn so với những năm trước, tỷ lệ tảo hôn cũng giảm dần theo từng năm.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ và gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gồm các nội dung: sản xuất kinh doanh giỏi; “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “gia đình dòng họ hiếu học”. Các gia đình thường xuyên nhắc nhở thành viên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, tương trợ cộng đồng, chấp hành quy ước, hương ước của địa phương. Do đó nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phát huy.

Công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống BLGĐ được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm và hành động phòng chống BLGĐ của cá nhân, gia đình, cộng đồng. Các mô hình phòng chống bạo lực gia đình được thành lập và nhân rộng trên toàn tỉnh đến nay đã có 41 mô hình phòng chống bạo lực gia đình với 201 nhóm phòng chống bạo lực gia đình và 212 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững với 4.387 thành viên tham gia câu lạc bộ và 114 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh. Sự phát triển mô hình phòng chống bạo lực gia đình và sự lớn mạnh của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các nhóm phòng chống bạo lực gia đình, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng đã làm giảm đáng kể tình trạng bạo lực gia đình.

Từ những kết quả đã đạt được trên đây, thời gian tới, ngành VHTTDL Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm như: Tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Phòng chống BLGĐ... tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; Triển khai, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án của tỉnh trong công tác gia đình; Đổi mới nội dung và giải pháp truyền thông về gia đình; chú trọng ngằn ngừa thông tin và các sản phẩm văn hóa xấu bên ngoài tác động vào gia đình;...
KA (Theo BaoLaichau, laichau.gov.vn)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác