Lâm Đồng: Đảm bảo trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động ngoại giao văn hóa năm 2017

(Cinet)- Trong năm 2017, các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh Lâm Đồng phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
 
Lâm Đồng: Đảm bảo trọng tâm, trọng điểm trong hoạt động ngoại giao văn hóa năm 2017 - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: baolamdong.vn)

Cụ thể, theo văn bản số 65/CTr-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, chương trình hoạt động ngoại giao văn hóa năm 2017 của tỉnh Lâm Đồng nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, triển khai có hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa để quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Lâm Đồng đến với bạn bè quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa.

Nội dung thực hiện bao gồm: Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về ngoại giao văn hóa; Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh, đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại; Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế; Gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh việc triển khai có trọng tâm trọng điểm, UBND tỉnh yêu cầu ngoại giao văn hóa phải góp phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, đơn vị, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

D.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác