Lâm Đồng: Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

(Cinet)- Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 6761/UBND-VX2 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường, xã hội thông qua các hoạt động văn hóa lễ hội.
 
Lâm Đồng: Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội - ảnh 1
Nghi thức “đâm trâu” sẽ bị loại bỏ trong các lễ hội truyền thống của Lâm Đồng
(nguồn: dantri.com.vn)

Các Sở VHTTDL tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh; định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội; vận động thuyết phục nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội; đảm bảo hoạt động lễ hội an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vui chơi giải trí lành mạnh của nhân dân. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội. Không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Chỉ đạo dừng tổ chức đối với các lễ hội đã được cấp phép nhưng có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc trong dư luận xã hội; đồng thời điều chỉnh nội dung tổ chức phù hợp với tình hình thực tế. Không tổ chức nghi thức “đâm trâu” trong các lễ hội truyền thống của địa phương.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra trước, trong và sau lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tổ chức lễ hội;…

D.H 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác