Lâm Đồng: Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả

(Cinet)- Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.
 
Lâm Đồng: Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: lamchuphapluat.vn)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, tỉnh sẽ hoàn thiện hệ thống, củng cố, kiện toàn đồng bộ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Hàng năm tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2025, các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ. Hàng năm tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thực hiện Đề án gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng và đưa tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, quảng cáo; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại các nhà hàng, khách sạn, vũ trường, karaoke,…; Hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp; Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác