Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

(Cinet)- Nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội trong việc phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại văn bản số 3144/KH-UBND, mục tiêu chung được đặt ra là xây dựng và hình thành thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Cải thiện môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
 
Lâm Đồng: Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Từ nay đến năm 2020, phấn đấu 70% trở lên các trường phổ thông các cấp, 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đưa việc giáo dục kiến thức về sách, kỹ năng đọc, tìm thông tin, sử dụng thư viện trong học tập vào chương trình giảng dạy của nhà trường; 80-90% số học sinh, sinh viên/trường có thói quen đọc và sử dụng thư viện phục vụ cho học tập, tìm hiểu, giải trí; 100% thư viện công cộng tổ chức các lớp tập huấn người dân sử dụng các dịch vụ của thư viện; phấn đấu 30% trở lên dân số tại địa phương sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng trên địa bàn; phấn đấu 40%-50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời, 100% các phương tiện truyền thông đại chúng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh có chuyên mục giới thiệu sách; thư viện tỉnh và 100% các huyện, thành phố thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục, đào tạo và ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong việc tuyên truyền giới thiệu sách cũng như các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; phấn đấu đạt mức hưởng thụ sách đạt 3 bản/người dân và 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng;…

Định hướng đến năm 2030, các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố, môi trường đọc được cải thiện, người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu cầu của người dân.

Kế hoạch cũng đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; xây dựng cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng hợp tác quốc tế./.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác