Lạng Sơn: Tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế

(Cinet)- Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa đã được đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
 
Lạng Sơn: Tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế - ảnh 1
(Nguồn: TITC)

Nhằm xây dựng, phát triển và giới thiệu hình ảnh con người Lạng Sơn mang đậm những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế, trong giai đoạn này, tỉnh Lạng Sơn sẽ tích cực hội nhập, giao lưu văn hóa. Tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động và các đề án thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế trên lĩnh vực về văn hóa; tranh thủ các nguồn lực, sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, tiếp thu tiến bộ, tinh hoa văn hóa nhân loại, giới thiệu quảng bá hình ảnh của tỉnh với quốc tế, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác về văn hóa, xây dựng và triển khai chiến lược bảo tồn, phát huy và quảng bá văn hoá địa phương được chú trọng. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tổ chức các sự kiện văn hoá tại tỉnh hoặc ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hoá dân tộc đặc sắc của tỉnh, đồng thời mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa với các địa phương trên thế giới.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tích cực triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án hội nhập quốc tế của Trung ương trong các lĩnh vực văn hoá đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hoá, thông tin tuyên truyền; đấu tranh có hiệu quả nhằm hạn chế tác động tiêu cực về xã hội, văn hoá, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong quá trình hội nhập quốc tế;…

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác