Lạng Sơn: Thực hiện Đề án truyền thông phát triển Phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet)- Nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), UBND tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Lạng Sơn: Thực hiện Đề án truyền thông phát triển Phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: dulichlangson.com.vn)

Kế hoạch được xây dựng nhằm tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, qua đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; từng bước hình thành những tập quán mới văn minh, sống và làm việc theo pháp luật.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác văn hóa, công tác gia đình; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội trong thực hiện các nội dung của Phong TDĐKXDĐSVH gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch; Chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm, thực hiện tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống văn hoá mới, công tác vệ sinh môi trường, trong đó cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện; Tập trung tuyên truyền vận động thực hiện các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa; thôn, khối phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến…, phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm của cá nhân, tập thể đối với phong trào.

Các nội dung phong trào được tuyên truyền thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin, tuyên truyền xã hội, thông tin, tuyên truyền cổ động; ...

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác