Lạng Sơn: Triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020

(Cinet)- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, UBND tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, văn bản số 72/KH-UBND nêu rõ: Mục tiêu chung của Kế hoạch là thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020 nhằm đạt được các mục tiêu về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội.
 
Lạng Sơn: Triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: tinhdoannghean.vn)

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra là: Trong quý II năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch hành động triển khai nội dung của Kế hoạch này. Nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.

Có 6 nội dung lớn sẽ được triển khai thực hiện, bao gồm: Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; Tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động; Các hoạt động phối hợp.

Bên cạnh đó, văn bản cũng đưa ra hệ thống các giải pháp như: Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, rà soát kịp thời các quy định pháp luật có liên quan, kiến nghị, sửa đổi, điều chỉnh các quy định chưa phù hợp liên quan đến thực hiện chính sách xã hội đối với người dân; đặc biệt chú trọng đến xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 – 2020; Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này trong chương trình công tác hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành; Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập thực hiện chính sách văn hóa, xã hội; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc thực hiện các chính sách cho người dân, đảm bảo mục tiêu phục vụ nhân dân; Tăng cường huy động các nguồn lực; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện …/.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác